Mental Träning

Idag arbetar idrottsmän framgångsrikt med Mental träning – ta chansen ni också!

   Varför nöja sig med att vara bra när man kan bli bättre?

Målet med den mentala träningen är att man skall fungera och må bättre genom att;

  •   Öka koncentration och fokus
  •   Se problem som möjligheter och ej som hinder
  •   Utnyttja stressens positiva krafter
  •   Frigör energi, kreativitet och nå målen snabbare
  •   Lättare att hantera kritiska situationer och relationer
  •   Se sin förmåga att kunna välja hur man reagerar i olika situationer
  •   Sänka stressnivån
  •   Ha roligare

 = Inre trygghet ger kraft att möta yttre påverkan och se förändring som en möjlighet

 Min vision är att kunna ge människor idéer och tid att reflektera för att inse sin förmåga att påverka sitt liv till det bättre.