Frågan du bör ställa dig är inte hur stressad du är utan vilket stresspåslag du har?

En väl beprövad tes är att det vi tränar på blir vi bra på. Många av oss har en förmåga att älta saker som hänt eller tillbringa tid att oroa sig för framtiden detta driver på stresspåslaget. Till alla er som kan sortera era tankar och lever i nuet vill jag bara säga Grattis! Ni kan genom ett mer flexibelt och varierat stresspåslag spara energi.

Lite kort kan man säga att vissa av oss tränar för att bli bra på att optimera och variera stresspåslaget medan andra tränar på att ständigt ha max stresspåslag. Tecken på att man har max stresspåslag för jämnan kan vara trötthet, spända muskler, spänningsvärk, korta och ytliga andetag, svårt att somna, svårt att fokusera, irritation, ja listan kan göras lång….

varning

 Varför skall man reflektera över detta?

Om vi tänker oss att vi varje morgon får en full tank med energi, det finns dock perioder då man kanske ej får denna fulla tank pga. av olika omständigheter men i den optimala av dagar så vaknar vi fulltankade.

Redan när vi startar dagen t.ex. när vi duschar kanske tankarna irrar iväg och vi oroar oss för hur vi skall hinna med och klara av dagen. Om vi i duschen kan ringa det där samtalet eller genomföra mötet eller hämta på dagis så är det ok att driva upp stresspåslaget och därmed förbruka energin i vår tank. Kan man ej påverka dessa ting i duschande stund finns en annan möjlighet att njuta av värme, renhet, närvaro och genom detta använda ett litet stresspåslag. För att på så vis kunna ha mera energi när vi möter de riktiga utmaningarna under dagen och förhoppningsvis ha energi kvar hela dagen.

Eftersom vi är vanemänniskor så är det lätt att vi fastnat i att alltid ha ett högre stresspåslag än vad vi behöver utan att vi reflekterar över detta och på så vis bränner en massa energi.

Frågan att ställa är vilket stresspåslag har jag och är det relevant för uppgiften?