Stress- den fula ankungen

Många av oss ser stress som något negativt. Då missar vi insikten att stress är vår urkraft och inre motor.

Vår kropp är en fantastisk organism som hela tiden kämpar för att nå jämnvikt och balans trots att vi utsätter den för en mängd påfrestningar; genom vad vi äter, för lite rörelse, dålig sömn och återhämtning.

Om vi nu ändrar vår uppfattning och ser möjligheterna med stress som vår inre motor, den som alltid är redo för nya utmaningar och påfrestningar.  Då utnyttjar vi denna kraft på ett optimalt sätt.

Vi börjar varva upp vår inre motor redan tidigt på morgonen då hormoner börja aktiveras för att förbereda oss på att vakna. Detta betyder att vi alla har stress i kroppen (vår motor) vi behöver bara lära oss att använda rätt stresspåslag (gaspåslag) för att kunna hushålla med vår energi och kraft.

 När vi tar körkort lär vi oss ”ecodriving” för att justera gas efter behov och därmed spara energi och miljö. Vi behöver lära oss att använda samma teknik för att hitta vårt optimala stresspåslag för att inte bränna en massa energi i onödan. Det är här som vi nutidsmänniskor får problem när vi reagerar på hot/utmaningar med samma stresspåslag som om vårt liv var i fara.                

Zebror är bättre på att hantera sitt stresspåslag utifrån vilken kraft som behövs för att lösa uppgiften eller hotet. Detta förhindrar att deras ”ränder ramlar av” och de får inte heller magsår för att de kan ”ecodriving”. Vill ni veta mera läs Varför zebror inte får magsår av Robert M Sapolsky.  

Nästa gång tänker jag åskådliggöra hur vi kan ändra vårt förhållningssätt till de hot och utmaningar som vi möter för att sänka vårt stresspåslag (gaspåslag) så vi att fungerar och mår bättre.

Reflektera gärna över hur ni hanterar ert inre stresspåslag.