Med mental träning tränar ni era mentala processer såsom tankar, bilder och känslor. Målet är att ni skall fungera bättre i prestationer och i relationer samt att må bättre.

Viktiga komponenter i detta är SMAKA-faktorerna;

 • Självbild
 • Målbild
 • Attityd
 • Känsla
 • Acceptans

Viktigt är också att ha rätt spänning i kroppen att tex minska spänningar i axlar, nacke och käkar och därigenom spara energi och öka välbefinnandet.

Några användningsområden;

 • Personlig utveckling
 • Ledarskap
 • Stresshantering
 • Motiverande säljträning
 • Teamutveckling
 • Motivation och målstyrning
 • Mindfulness

Prova gärna Närvarande Mental Träning i ljudfilen nedan ca 4 minuter;

Närvarande Mental Träning

 

 • Dela gärna!